Aktualności

O patronie szkoły

Pracownicy szkoły

Uczniowie

Absolwenci

Osiągnięcia szkoły

Szkolne Koło Caritas

Wycieczki szkolne

Kalendarz roku szkolnego

Komitet Rodzicielski

Nasze środowisko

Dokumenty szkolne

Wiadomości ekologiczne

Archiwum

Plan lekcji 2015/16

Charakterystyka szkoły

Położenie szkoły

Wieś Złotowo założona została w latach 1324-1349.Leży obecnie w gm. Lubawa, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie w pięknej okolicy w pobliżu Grunwaldu w otulinie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.Jest to typowa wieś rolnicza, liczy 563 mieszkańców .

Dzięki inicjatywie mieszkańców i ich aktywnemu udziałowi w budowie szkoły w 1996 roku został oddany do użytku nowy budynek szkoły. >>Więcej<<


Szkoła Podstawowa w Złotowie kształci 112 uczniów w sześciu oddziałach oraz 23 dzieci w oddziale przedszkolnym. Młodzież szkolna dojeżdża z terenu sześciu wsi:Lubstyna, Lubstynka, Napromka, Czerlina,Omula i Lip.

Świetlica środowiskowa

Na terenie szkoły działa świetlica środowiskowa, w której prowadzone są zajęcia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i patologią.

Dzięki współpracy z Gminną Komisją ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kilkoro dzieci w czasie wakacji wyjechało na kolonie terapeutyczne z programem profilaktycznym oraz sfinansowany został remont boiska szkolnego.

Sport w szkole

Szkoła oprócz sukcesów edukacyjnych znana jest z osiągnięć sportowych . Młodzież szkolna może poszczycić się sukcesami na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju (udział w mistrzostwach Polski). Do głównych dyscyplin uprawianych w naszej szkole należą:szachy, tenis stołowy, lekkoatletyka i piłka ręczna. >>Więcej<<

Koło Caritas

W szkole działa Szkolne Koło Caritasu , a członkowie biorą czynny udział w zbiórkach pieniężnych na cele charytatywne. Prowadzona jest w szkole profilaktyka z zakresu uzależnień. Przeszkoleni nauczyciele prowadzą programy profilaktyczne „Spójrz inaczej”, „Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie”,program profilaktyczny "Siedem kroków" oraz inne.

Współpraca ze środowiskiem

Młodzież szkolna razem z nauczycielami bierze udział w zbiórce eksponatów do tworzonej w szkole Izbie Tradycji Regionalnej. Działalność szkoły oparta jest na współpracy z Komitetem Rodzicielskim, Radą Sołecką, Księdzem Proboszczem, OSP i innymi organizacjami, osobami i instytucjami lokalnymi. Szkoła razem z Komitetem Rodzicielskim organizuje różne imprezy dochodowe, a zgromadzone środki finansowe przeznaczyła na zakup min. kserokopiarki, komputera na potrzeby kancelarii szkoły, aparatury nagłaśniającej, sprzętu radiowego, książek do biblioteki szkolnej, pomoc dla dzieci najbiedniejszych.

Szkoła Podstawowa w Złotowie jest szkołą otwartą na środowisko. Korzysta z niej nie tylko młodzież szkolna, rodzice, osoby w starszym wieku jak również młodzież pozaszkolna.

www.gminalubawa.pl

www.wp.pl

www.poczta.onet.pl

www.eduseek.pl

www.onet.pl

Kuratorium Oświaty
w Olsztynie

  • Kontakt ze szkołą

Szkoła Podstawowa
w Złotowie
14-260 Lubawa
tel. (089) 645-83-22
e-mail:
szkola_zlotowo@
poczta.onet.pl


Strona główna Aktualności Pracownicy Uczniowie Osiągnięcia Wycieczki MCE Środowisko Dokumenty szkolne